Skip til hoved indholdet

Når du mister én, du holder af

    Hjem Plejecentre Når du mister én, du holder af

Læs om, når du mister èn, du holder af, på plejecentre

Når din nærtstående er sovet ind, kontakter plejecenterpersonalet i samråd med sygeplejersken egen læge/vagtlæge.

Herefter vil personalet i samråd med dig som pårørende gøre afdøde i stand og klæde afdøde i det tøj, som er aftalt. Hvis du ønsker det, må du gerne deltage.

Lægen tilser og skriver dødsattest, inden afdøde må afhentes af bedemanden.

Du kan ønske, at der skal være en lille ceremoni, hvor der kan synges et par sange/salmer og eventuelt bedes en bøn.

Ønsker du, at personalet deltager, gør vi meget gerne det. Dette aftaler du som pårørende med bedemanden.

Som pårørende vælger du selv et bedemandsfirma.

Alle praktiske foranstaltninger tager bedemanden sig af, fx at hjælpe med at hente dødsattest, foranstaltninger i forhold til begravelse, dødsanmeldelse m.m.

Til samtalen med bedemanden kan det være godt at have eventuelle nedskrevne ønsker fra afdøde med.

Dato og tidspunkt for begravelsen/bisættelsen meddeles afdødes plejecenter.

Foretrækker du at ordne begravelsen/bisættelsen selv, kan præsten give dig hjælp og vejledning gratis.

Når bedemanden henter afdøde, kan du vælge, at vi synger den afdøde ud. De øvrige beboere og personalet sammen med familie og venner kan således få sagt farvel til afdøde ved at synge en eller flere salmer, hvorefter kisten bæres ud.

Det gøres efter ønske fra familien.

Tidspunktet aftaler du med bedemanden og oplyses plejecentret.

Som pårørende er det dit ansvar at opsige lejligheden og få tømt boligen.

Du skal aftale med personalet, hvordan post, som eventuelt kommer efterfølgende, skal håndteres.

Boligselskabet sørger for, at boligen synes og istandsættes.

Når en beboer på et plejecenter afgår ved døden, må afdødes indbo først udleveres til de pårørende, når skifteretten har godkendt det, og der foreligger en skifteretsattest, som giver de pårørende ret til at råde over boet.

Den person, der henvender sig hos bedemanden og anføres som kontaktperson, vil efter dødsfaldet modtage et brev eller mail via e-Boks fra skifteretten.

Som pårørende er det dit ansvar, at boligen tømmes så hurtigt som muligt. Dette sker efter aftale med plejecentret.

Skal plejeboligen tømmes, inden skifteretsattesten foreligger, kan du som pårørende sammen med plejehjemmet udfylde en blanket, som plejecentret journaliserer.

Hvis der er kendskab til konflikter og uenigheder mellem de pårørende, aflåses plejeboligen og kan ikke tømmes, før skifteretten har frigivet boet.

Afdødes overskydende medicin er en del af boet, men personalet tilbyder at sende medicinen til destruktion.

Offentlige ydelser og opsigelse af abonnementer m.m.

Udbetaling af pension og boligstøtte ophører automatisk ved anmeldelse af dødsfaldet.

Som pårørende skal du dog opsige diverse abonnementer på fx telefon, aviser og blade, leje af TV osv. samt medlemskaber af klubber og foreninger. Du skal også huske at afmelde forsikringer og betalingsservice i banken mv.

Personalet sørger for at afbestille kommunale hjælpemidler og informere borgerservice.

Hvis afdøde har lånt specielle hjælpemidler, skal du aflevere disse tilbage, fx hos Institut for Syn, Hørelse og Døv-blindhed.

Har du flere spørgsmål eller andet, som du er i tvivl om, er du altid velkommen til at henvende dig til personalet eller lederen af plejecentret.

Plejecenterområdet
Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev

Kontakt plejecentrene

Links

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback